Jan 14 2015

"Siyah Kare"nin Yüz Yılı


Whitechapel Gallery yeni sergisi Adventures of Black Square: Abstract Art and Society 1915-2015 ile "Siyah Kare"nin izinden giden 100 sanatçının 100 farklı işine yer veriyor.

Kültigin Kağan Akbulut

Bundan tam yüzyıl önce Kazimir Maleviç Siyah Kare tablosunu yaptığında hem dünya sanatında yükselişe geçen kübizmi farklı bir noktaya taşımış, hem de etkisi günümüze dek süren geometrik soyut sanatın temellerini atmıştı.

Geçen sene Tate Modern'de yapılan retrospektif sergi Malevic'i tekrar gündeme taşımış, hatta Zaha Hadid mimari anlayışında Malevic'ten etkilendiğini belirtmişti. Whitechapel Gallery de Malevic'in sanatını takip eden sanatçıları kronolojik olarak dört farklı nokta üzerinden ele alıyor. "Communications" bölümünde soyut sanatın radikal hareketler üzerine etkisi, "Architectonics" mekan ve mimari üzerine çalışan sanatçılar, "Utopia" bölümünde hiyerarşi ve sınıfı aşan ideal toplum yaratma düşünceleri, "The Everyday" bölümü ise Malevic'in soyutlamalarının günümüz görsel kültüründeki yansımaları olan logo ve tekstil tasarımı ele alınıyor. 

Iwona Blazwick ve Magnus Af Petersens tarafından küratörlüğü yapılan sergi hem Rusya ve Avrupa arasındaki avangard akımın izini sürüyor, hem de Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya kadar dünyanın her bölgesindeki sanatçıların etkileşimlerine dokunuyor.

Whitechapel Gallery 15 Ocak -  6 Nisan arasından Londra'ya gidenlerin kapısını çalması gereken bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

 

THE PICKS-