MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 - SATICI

Unvanı

:

DÜKKAN KREATİF VE DANIŞMANLIK HİZ.LTD.ŞTİ.

Adresi

:

İlk bedeliye cad. No:21 Tünel Beyoğlu İstanbul

Telefon

:

0212 243 46 78

Fax

:

0212 243 46 79

E-posta adresi

:

info@dukkanda.com

1.2 - ALICI

Adı/Soyadı/Unvanı

:

 

Adresi

:

 

Telefon

:

 

Eposta adresi

:

 

 

MADDE 2 – KONU
İşbu sözleşme, www.thebonemagazine.com internet sitesinden ürün satın alacak kişi (bundan sonra “alıcı” olarak anılacaktır) ile İLK BELEDİYE CAD. NO:21 TÜNEL BEYOĞLU adresinde bulunan DÜKKAN KREATİF VE DANIŞMANLIK HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan sonra “satıcı” olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak, alıcıya elektronik ortamda (www.thebonemagazine.com’da) sunulan, ürün ile ilgili özelliklerin, nitelik ve niceliğinin, KDV ve ürün gönderimi (kargo, posta v.s.) dahil satış fiyatının, bu satış bedelinin tahsilat usul ve şartlarının ve satış tarihinin ve teslim tarihinin belirtildiği “ön bilgilendirme formu” ile Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit eder ve düzenler.

 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Sözleşme konusu ürüne ilişkin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


Ürün Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Vadeli Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

 

1

[•] TL

[•] TL

[•] TL

Kargolama Bedeli

1

[•] TL

[•] TL

[•] TL

Taksit Farkı

1

[•] TL

[•] TL

[•] TL

Toplam:

[•] TL

Ödeme Şekli ve Planı

:

-

 

Teslimat Adresi

:

[•]

 

Teslim Edilecek Kişi

:

[•]

 

Fatura Adresi

:

[•]

 

 

 

GECİKME FAİZİ

:

Ödeme kredi kartı ile yapılacağı için SATICI tarafından gecikme faizi uygulanmaz.

 

 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER
4.1) ALICI, www.thebonemagazine.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici'ye (alıcı’ya) verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul ve beyan etmiş olur.

4.2) Sözleşme konusu ürün www. thebonemagazine.com internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI’ya gönderilir.

4.3) Sözleşme konusu ürün hakkındaki bilgiler, ALICI’nın e-posta adresine gönderilir.  Yanlış e-posta adresi verilmesi nedeniyle ürün bilgilerinin ALICI’ya ulaşmamasından satıcı sorumlu tutulamaz.

4.5) SATICI, sözleşme konusu ürünü www. thebonemagazine.com sitesinde gösterildiği gibi belirtilen niteliklere-niceliklere uygun olarak ALICIYA sağlamak ve ALICI tarafından gerekli ödemeler yapıldıktan sonra ALICIya göndermekle sorumludur. 

4.7) SATICI, sipariş konusu ürünün ALICI’ya sağlanmasının imkânsızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı mal veya hizmet tedarik edebilir.

4.8) Sözleşme konusu ürünün ALICI’ya gönderilmesi için işbu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmiş olan nüshasının satıcı’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.  Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı, ürünün teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.  SATICI bu şekilde ürün teslimi ve hizmet sağlama yükümlülüğü altına girmez.

4.9) Satıcı mücbir sebepler veya ürün bilgilerinin gönderilmesini engelleyen sanal sunucu (server) bozuklukları nedeniyle ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI ürün siparişinin iptal edilmesini, ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ürün bedel ödemesi süresinin ertelenmesi ya da uzatılması haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın ürün siparişini iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine geri ödenir.

ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, ürün siparişinin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI kendi hesaplarına yansımasının tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğunu ve olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul ve beyan etmektedir.

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

 1. ALICI, sözleşmenin akdedildiği günden itibaren veya ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa gönderilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahiptir.
 2. Cayma hakkı mal teslimine ilişkin sözleşmelerde malın kendisine teslim edildiği günden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde kullanılabilir.
 3. Cayma hakkı süresi olan 7 (yedi) gün sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan sözleşmelerde kullanılamaz.
 4. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim yukarıda öngörülen süreler içerisinde, SATICI'ya; faks, iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile yazılı olarak yapılır. 

Adres: İlk Belediye Caddesi No:21 Tünel Beyoğlu – İstanbul
Telefon: 0 (212) 243 4678
Fax:  0 (212) 243 4679
E-posta: info@dukkanda.com

 1. Bu hakkın kullanılması halinde, cayma bildiriminin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde almış olduğumuz bedeli iade etmeyi ve 20 (yirmi) gün içerisinde de iade konusu malı geri almayı taahhüt ederiz.

 

MADDE-6 CAYMA HAKKI AŞAĞIDAKİ HİZMET SAĞLANMASI VE MAL TESLİMİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMELERDE UYGULANMAZ:

 1. Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler,
 2. Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 3. Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 4. Bahis veya piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler,
 5. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler
 6. Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim malzemelerinin SATICI’nın düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin,
 7. Seyahat konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmet veren sağlayıcılarla kurulan ve sağlayıcının belirli bir tarihte veya zaman dilimi içinde sözleşme konusu hizmet edimini sunma yükümlülüğü altına girdiği sözleşmelere uygulanmaz.


MADDE 7- UYUŞMAZLIK
Tüketiciler talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerinin sağladığı kanallara ulaştırabilirler.
Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal ve hizmeti satın aldığı ya da ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

MADDE 8 - YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile mal ve hizmetin satın alındığı yer veya ALICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.