Search

ART & DESIGN FASHION TRAVEL CITY GUIDE INTERVIEWS AGENDA
Aralık 17, 2020 | Sanat Biçimlerinin ‘Çağdaş’ Yorumu: SHOPI GO ART
ART DESIGN

Sanat Biçimlerinin ‘Çağdaş’ Yorumu: SHOPI GO ART

shopi go ART, yenilikçi vizyonuyla çağdaş sanatın keşfedilmesini ve toplumun tüm kesimleriyle buluşmasını hedefliyor.

2012 yılında sıra dışı stillerin tercihi olarak kurulan online butik Shopi go; güncel bakış açısıyla çağdaş tasarımları tek bir çatı altında birleştirdi. Sanatın ve sanatçının görünürlüğünü artırmanın yanı sıra sanatı herkes için ulaşılabilir bir hale getirme mottosuyla yolan çıkan shopi go, shopi go ART platformunu oluşturarak online sitelere yeni bir vizyon getiriyor.


Bütünsel bir yaklaşımla tüm insanların sanatı deneyimleyebilmesi gerektiğine inanan shopi go ART, yeni akımların da izinden giderek herkesin en az bir sanat eserine sahip olması bilinciyle çalışıyor. Sanatı yatırım aracı olmaktan çıkarıp, hayatımızın bir parçası haline dönüştürmeyi hedefleyen platform, sanatçıları destekleyen yapısıyla da kollektif bir oluşum. Köprü görevi görerek sanatseverlere yeni sanatçılar, yaratıcı endüstrilere yeni yetenekler keşfedebilme şansı sağlayan Shopi go ART, sanatçıları da üretmeye teşvik eden bir çağrı niteliğinde.


¨AŞILMASINA İMKAN OLMAYAN HİÇBİR DUVAR YOKTUR.¨

Sanatın biricikliği üzerinden eserle bireylerin arasındaki bağın, sanatın değerini belirlemedeki en önemli etken olduğu düşüncesinden hareket eden oluşum, yaşam alanlarını kişiselleştirmenin kişiler üzerinde derin bir değişiklik yarattığını biliyor. Sanatın sadece belirli bir zümreye ait olmadığını gösteren platform alışagelmiş e-ticaret yaklaşımların ezberini bozuyor.

Dünyanın gitgide dijitalleşmesi, insanı ve toplumu değiştirecek gelişmelerin de yaşanmasını beraberinde getiriyor. Ve durum haliyle sanata ve sanatçıya olan bakışa da etki ediyor. Bu bağlamda sanata online bir yol açan shopi go ART, sınırları ortadan kaldırarak sanata olan erişimi kolaylaştırıyor. Sanata ve sanatçıya daha farklı yaklaşabilmemiz temelinden aramızdaki ‘duvarları’ kaldırarak herkese ilham veriyor. Çünkü, Rus oyun ve öykü yazarı Çehov’un da dediği gibi: ¨Aşılmasına imkan olmayan hiçbir duvar yoktur.¨

Murat Süter önderliğinde aylarca süren detaylı çalışmalar sonucunda hazırlanan seçkiler, shopi go ART kimliğini yansıtmakla birlikte, güncel bakış açısıyla da çağdaş sanatı herkesle tanıştırmayı hedefliyor. shopi go ART, 15 Aralık tarihinden itibaren çevrimiçi erişime açılarak, sizi yeni ‘normale’ davet ediyor.

BY SEVAL AKBULAK