Search

ART & DESIGN FASHION TRAVEL CITY GUIDE INTERVIEWS AGENDA
Pazartesi 28 Ara | Murat Süter

Yaşayan Bir Platform, Ulaşılabilir Sanat Alternatifi: Shopi go ART

Pazartesi 28 Ara | BY SEVAL AKBULAK

SHORT PROFILE

BY SEVAL AKBULAK

Name:Murat Süter

Sanatı ve sanatçıyı destekleyen bir platform olarak shopi go ART, çağdaş sanatın keşfedilmesini ve herkesle buluşturulmasını hedefleyen yaklaşımıyla, sanatı deneyimleyebilmemizi sağlıyor.

Shopi go’da yaratılan dünyaya yeni bir oluşum eklendi. shopi go ART nedir? shopi go ve shopi go ART, hangi noktalarda birleşiyor ya da ayrılıyor?

Çağdaş sanatın keşfedilmesini hedefleyen, sanat ve sanatçının görünürlüğünün yanı sıra ulaşılabilirliğini arttırmayı amaçlayan yeni bir platform shopi go ART. shopi go, kurulduğu ilk günden itibaren çağdaş tasarım anlayışını benimseyen bir dünya yarattı. shopigo ART kürasyonunda da tamamen shopigo DNA’sını yansıtan şekilde, aynı bakış açısından esinlenen çağdaş sanat eserlerini bünyesinde bulunduruyor.

¨SHOPİGO ART’I ULAŞILABİLİR BİR SANAT PLATFORMU OLARAK YAŞATACAĞIZ.¨

Sanatı belirli bir zümrenin tekelinden çıkarıp, herkesin ulaşabileceği bir disipline dönüşmesini nasıl sağlıyorsunuz?

Sanatın ancak toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilirse varlığını sürdürebileceğini düşünüyoruz. shopi go ART’ı bu bilinçle kurduk. Sanatın yatırım aracından ziyade hayatın bir parçası olarak görülmesini istiyoruz ve de herkesin en az bir sanat eserine sahip olması için çalışıyoruz. shopigo ART’ı ulaşılabilir bir sanat platformu olarak yaşatacağız.

Gitgide dijitalleşen dünya, online alışverişleri hayatımızın bir parçası haline getirdi. Bu değişim size neler anlatıyor? Yolculuğunuza olan katkısı nasıl gelişti?

Teknoloji ve internetin kullanımının hızla yayıldığı günümüzde kişiler ve markalar arasındaki iletişim de büyük oranda sanal medyaya kaydı. Sadece bilgisayar ekranlarında sınırlı kalmadı, mobil ekranlara da geçti. Dolayısıyla aynı anda farklı kanallardan -ve ekranlardan- aynı kullanıcıya ulaşma fırsatı doğdu. Sanat dünyası biraz daha geleneksel yapısı dolayısıyla geriden ve bu yapısını fazla bozmadan dahil olmaya çalıştı bu dijital dünyaya. Biz gördük ki galerilerin bu köşeli yapısını kırmak, sanata olan erişimi kolaylaştırmak gerekiyor. shopi go ART projesine başlarken ilk bu durum bizi harekete geçirdi.

Sanat, ancak toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilirse varlığını sürdürebilir. Bu bilinçle kurulan shopi go ART, hangi sanatçılarla çalışıyor? 

Sanatın toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenebilmesi felsefesiyle birçok sanatçıyla iş birliği yaptık. Bu kapsamda; Ada Tuncer, Ali Kanal, Ali Şentürk, April Key, Arslan Sükan, Artin Demirci, Ayda Demirci, Begüm Yamanlar, Begüm Yetiş, Beril Gülcan, Beril Gür, Berkin Gülten, Beyza Yıldırım, Kerem Ardahan, Candan İşcan, Candost Öztürk, Cansu Güvenkaya, Çağlar Bıyıkoğlu, David Doğan Levi, Deniz Gül, Doruk Kumkumoğlu, Ece Cangüden, Ece Özel, Ecem Yüksel, Eda Şarman, Elif Biradlı, Elif Kahveci, Erdem Varol, Erkut Terliksiz, Esk Reyn, Etem Şahin, Gizem Akgönül, Hasan Baran Kurtoğlu, Haydıroket, Hilmi Can Özdemir, Huo RF, Joana Kohen, Kaan Fıçıcı, Kerem Ardahan, Kerem Durukan, Kerim Zapsu, Kıvılcım Güngören, Lal Batman, Lara Kamhi, Mehmet Kösemen, Meltem Şahin, Merve Erman, Mesut Öztürk, Murat Bulut Aysan, Murat Burhanoğlu, Murat Önen, Nihat Karataşlı, Oğulcan Kuş, Oğulcan Sürmeli, Özgürcan Taşçı, Özlem Ünlü, Pınar Baklan, Pınar Birim, Selver Yıldırım, Sezer Arıcı, Sinan Logie, Sinem Mucur, Tamer Nakışçı, Toygun Özdemir, Tom Fellows, Ünal Bostancı, Vildan Hoşbak, Yılmaz Şen, Zeynep Severge gibi sanatçılarla çalıştık. 

Platform, sanatseverlere yeni sanatçılar, yaratıcı endüstrilere yeni yetenekler keşfedebilme şansı sağlıyor. shopi go ART’ın sanatçılarla iş birliği yapma süreci nasıl ilerliyor?

shopi go Art seçkisini yapmaya başlamadan önce detaylı bir şekilde çalışmak isteyeceğimiz sanatçıları içeren uzun bir liste hazırladık. Hazırlanmış olduğumuz bu liste üzerinden mutlaka seçkimizde olması gerektiğine inandığımız sanatçılar ile iletişim kurduk ve projemizi detaylı bir şekilde kendilerine anlattık. Sürekli olarak yeni sanatçılar ve yeni pratikleri seçkimize dahil etmek istiyoruz. Küratör ekibimiz keşfetmeye devam ediyor. Plan ve programımız dahilinde hem ekibin önerileri hem de dışarıdan gelen iş birliği teklifleri değerlendirmek için bir araya gelip seçkimizi genişletiyoruz.

Dijitalleşmeyle birlikte sanatta ve sanatçıların iş yapma biçimlerinde ne gibi değişikler yaşanacak?

Dijital teknolojiler sayesinde sanat eserlerini, müze ve galeride gördüğümüzden çok daha interaktif şekilde ve zengin seçeneklerle inceleyip değerlendirebilmemiz mümkün oluyor. Örneğin, eserlerin tasarım sürecini en başından izleyebiliyor, bu eserleri üç boyutlu olarak inceleyebiliyor ve gerek müzik gerekse farklı filtreleme teknikleri ile eserlerin farklı versiyonlarını deneyimleyebiliyoruz. Mevcut durumda bu inanılmaz bir değişim. Dijitalleşmenin, galerilerin işlerini azaltmak bir yana, daha da artıracağı beklentisi çok yüksek. Dijitalleşme ile beraber insanların sanata erişimi daha kolaylaşıyor. Sanatçılar için ise, sanat eseri yaratma konusunda yeni boyutlar, yöntemler ve sergileme imkanları ortaya çıkıyor.

“CİNSİYETSİZLEŞEN” SADECE MODA DEĞİL, YAKIN ZAMANDA TÜM DÜNYANIN KABUL EDECEĞİ VE HER ENDÜSTRİYE YAYILACAK BİR “CİNSİYETSİZLEŞME” YAŞAYACAĞIZ.¨ 

Geleceğin tasarım ve moda kodları bize anlatıyor? ‘Cinsiyesizleşen’ moda hakkında ne düşünüyorsunuz?

“Cinsiyetsizleşen” sadece moda değil, yakın zamanda tüm dünyanın kabul edeceği ve her endüstriye yayılacak bir “cinsiyetsizleşme” yaşayacağız. Son derece natürel bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum bu geçiş sürecinin. 

Hem Türkiye’de hem dünyada iş birliği yapmak istediğiniz tasarımcılar var mı?

Bu konuda en dikkat ettiğimiz konu, ister tasarımcı ister sanatçı olsun söyleyecek bir hikayesinin olması. Bu hikayeler bizi tasarımlara ya da sanat eserlerine bağlıyor artık. Hem hissetmemezi hem de daha iyi anlamamızı sağlıyor ve bir bağ kurmamızı sağlıyor.

Yeni nesil tasarımcı ve sanatçılarda ne gibi özellikler dikkatinizi çekiyor? Yarattığınız oluşuma bir katkısı var mı bu bakışın?

Yeni nesil tasarımcı ve sanatçılar yerleşik kalıpların tamamen dışında özgür, sıra dışı yöntemlerle çalışıyorlar ve kavramsal sorgulamaları ele alıyorlar. Bu hissiyat ve çalışma biçimi tamamen shopi go ruhunun kendisini (DNA’sını) oluşturuyor. Bizim gibi dinamik, sınırları zorlayan ve her daim yeniyi arayan karakterlerle iş birlikleri yapıyoruz.

Yakın gelecekte shopi go ART için planlarınız nelerdir? 

Birlikte çalıştığımız sanatçılarla görünürlüklerini artırabilmeleri adına onların atölyelerinde üretim süreçlerini görüntülüyor ve platformumuzun bütün mecralarında paylaşıyoruz. Türk sanatının, sanatçılarının daha geniş kitleler tarafından bilinir olmasını istiyor ve dijital dünyanın gücünü kullanarak global sanat sahnesinin bir parçası olmaya çalışıyoruz.