Search

ART & DESIGN FASHION TRAVEL CITY GUIDE INTERVIEWS AGENDA
Cuma 01 Eki | Gönüllü Turizmine Nasıl Yaklaşabiliriz?
TRAVEL

Gönüllü Turizmine Nasıl Yaklaşabiliriz?

Gönüllülük yaklaşımı amaca yönelik seyahati teşvik etme motivasyonu doğrultusunda kültürleri ve yaratıcılığı birbirine bağlıyor.

Alternatif turizm türü olan gönüllü turizmi, gönüllü hizmet temeline dayanıyor. Gönüllü turizminin odak noktasını, turistlerin bir destinasyonda turizm aktivitelerine katılmalarının yanı sıra, bölgenin ve bölgedeki yerel halkın kalkınmasını sağlayan faaliyetlere katılmaları oluşturuyor. Gönüllü turizmi; boş vakit değerlendirme, günlük iş hayatından uzaklaşma gibi sebeplerin yanında; tatmin olma, iç huzuru sağlama gibi amaçlar için de gerçekleştirilen bir turizm çeşidi. Bu turizm çeşidinin çıkış noktası, ev sahibi halkın öncelikli olarak sosyal ve ekonomik yönden gelişmesine katkı sağlamak. Gönüllü turizmi de diğer sosyal sorumluluk faaliyetleri gibi genellikle aracı kurumlar tarafından organize ediliyor. 

Gönüllü turizmi kavramı dünya genelinde koruma fonları ve projeleri üzerinde çalışmak için gönüllü olan ve sürdürülebilir bir toplumsal kalkınma, seyahat, ekolojik restorasyon gibi konularda görev alma amacıyla gerçekleştirilen turizm faaliyetini içeriyor. Maddi kazanç sağlama amacı gütmeyen ve diğer insanlara yardım etme temeline dayanan gönüllü turizmi faaliyetlerini, uygulama süresi bakımından uzun dönemli ve kısa dönemli olarak ayırmak mümkün. Uzun dönemli gönüllü turizm faaliyetleri iki yıla kadar olan, kısa dönemli gönüllü turizm faaliyetleri ise sekiz aya kadar olan bir dönemi kapsıyor. Gönüllü turizmi geleneksel turizm türlerinin aksine, kamu ve özel sektör kuruluşlarının gönüllülük faaliyetleri kapsamında ortak hareket etmesini içeriyor.

Dünyanın bazı bölgelerinde, bireylerin gelir düzeylerinin artması ve kendilerini gerçekleştirme düzeyine yaklaşmalarıyla birlikte, kitle turizmi talep doygunluğu seviyesine ulaşıyor. Bu noktada, turistlerin katıldıkları turizm aktivitesinde manevi tatmin yaşama istekleri ön plana çıkıyor. Toplumlararası bakış açısını değiştiren, sadece turistin değil ev sahibi bölgenin de olumlu yönde değişmesini ve gelişmesini sağlayan turizm çeşidi gönüllü turizmine nasıl yaklaşabiliriz: 

1. Sorumlu Olun

Sorumlu bir gezgin olarak yapılması gereken ilk şey, gelişmekte olan ülkelerin “kurtarılması” gerektiğine dair olan düşünceyi ortadan kaldırmak. Birini veya bir yeri “kurtardığınız” zihniyetiyle gönüllü bir programa girmek yerine, birlikte çalıştığınız toplulukla öğrenme, öğretme ve iş birliği yapma niyetine girin. Çünkü samimiyet ve saygı, gerçek değişimi teşvik eder.

2. Kendinizi Kontrol Edin

Tüm seyahatlerde olduğu gibi, bunu neden yaptığınızı sorgulayın. Motivasyonlarınız konusunda şeffaf olmak, bir programın sizin için diğerinden daha iyi olup olmadığına karar vermenizi sağlar. Kendinizi “özgeçmişimde iyi görünecek” veya “kendimi daha iyi hissetmemi sağlıyor” gibi nedenlere dönerken buluyorsanız, gönüllü olmayın.

3. Araştırın

Gönüllü yardım turizminin en önemli yönlerinden biri de etik ve sürdürülebilir gönüllü programlarına sahip kuruluşları bulabilmek. Bulduğunuz kuruluşun web sitesini, daha önce yaptığı çalışmaları ve bu çalışmalara katılmış kişilerin yorumlarını dikkatlice inceleyin. Yapılacak çalışmayı yerel halkın kendisine fırsat verilmesi durumunda onlar için daha faydalı olacak mı yoksa bu iş için gönüllü turiste gerçekten ihtiyaç var mı, bundan emin olun. Projenin sürdürülebilir olması faaliyet gösterilen çalışma için faydalı mı yoksa onları bu projelere bağımlı hale mi  getiriyor, bu ince çizgiye dikkat edin.

4. Becerilerinizi Eşleştirin

En iyi becerilerinizi kullanmaktan daha etkili bir yol var mıdır? Bu, kendinizi tek bir program türüne bağlamanız gerektiği anlamına gelmese de birlikte çalıştığınız insanlara daha çok fayda sağlayacağınız anlamına geliyor. Uzmanlığınız doğrultusunda bir program bularak etki alanınızı artırın.   

5. Uzun Vadeli Planlayın

Gönüllü yardım turizminin bir anlık hevesle yapılmaması veya yapılacaklar listesinde yer alan bir amaç olarak görülmemesi de önemlidir; bu deneyimin odak noktası eğlence veya gönüllünün tatmin hissi değil, yapılan iş ve ulaşılan sonuçtur. Eğer çalışıyorsanız bu çok gerçekçi olmayabilir ancak kısa bir program yapmak istiyorsanız da sonrasında nasıl yardımcı olabileceğinizi düşünün.

6. Yerel Halk ve Topluluklarla İletişime Geçin

Yapmayı düşündüğünüz yardım faaliyetinin yerel topluluğun işlerini kaybetmesine sebep olmayacağından emin olmak en önemli kriterlerden biri. Eğer ilgilendiğiniz proje yerel halka destek ve fırsat vermiş olsa, yapacağınız işin yerel halk tarafından yapılabilecek olup olmadığını değerlendirin. Eğer sitelerinden bu bilgiye ulaşmak mümkün değilse, daha önceki gönüllülerin topluluğa ne derece yardımda bulunduklarını belgelerle gösterip gösteremeyeceklerini sorun. Bu programlar çoğu zaman yerel halk veya toplulukla güçlü bağları olan insanlar tarafından kurulur bu da direkt güvenilir bilgiye ulaşmanızı sağlar.

BY SEVAL AKBULAK